Talent Pool

Permanent employee, Full-time · Mechelen

Read job description in:
De rol in vogelvlucht
Lijkt het jou leuk om bij BaseNet te werken maar staat de juiste vacature er op dit moment niet bij? Dan kan je altijd onderdeel worden van onze Talent Pool. BaseNet is aan het groeien en daarom zijn we altijd op zoek naar nieuw talent. Wie weet hebben we een job voor je, als je skills en werkervaring bij BaseNet passen!
Over ons
BaseNet is al jaren de marktleider in Nederland als softwareleverancier voor advocatenkantoren en verovert met een Belgische team nu ook België. Met ons webbased cloudsysteem zorgen we voor administratieve verlichting bij het dossierbeheer. Daarnaast zijn wij steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen en integraties, waardoor onze klanten zo efficiënt mogelijk kunnen werken en tijd besparen. Sinds 2014 beginnen ook steeds meer Belgische advocaten gebruik te maken van ons systeem. Behalve Mechelen hebben wij nog kantoren in Engeland, Spanje en Nederland. In de komende jaren willen we ook uitbreiden naar andere landen. We hebben dus mooie groeidoelstellingen, waardoor er volop ruimte is voor je eigen ontwikkeling!

We werken elke dag met elkaar samen om onze klanten van het beste product en de beste service te kunnen voorzien. Als je rondvraagt wat iedereen het leukste aan BaseNet vinden, zegt het overgrote deel ‘de sfeer & de mensen’. Mooie resultaten leveren in een informele omgeving dus. De ideale manier van samenwerken om deze doelen te kunnen blijven behalen, hebben we omschreven in onze core values. Dit is waar de cultuur van BaseNet voor staat.
  • One team, one mission
  • At our clients’ service and beyond 
  • We’re unstoppable: we innovate and grow    
  • We work with a purpose  
  • Be like Spiderman: with great power comes great responsibility
Last but not least
Naast een goed salaris en verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, beschikken we over een fijn kantoor, gelegen in het hoogste gebouw aan het industrieterrein in Mechelen-Noord met fenomenaal uitzicht. Bij mooi weer kunnen we genieten in de groene omgeving rondom het terrein. Bij speciale gelegenheden reserveren we onze lunch altijd op zeer gezellige culinaire plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Brouwerij het Anker, een leuk restaurantje in het centrum of in de Passade. Ook gaan we van tijd tot tijd naar het kantoor in Amsterdam, bijvoorbeeld voor het jaarlijkse personeelsfeest. We vertellen je graag meer in een gesprek!
The role in short
Are you interested in working for BaseNet but you cannot find the right vacancy? You can always apply for the Talent Pool. BaseNet is in the phase of growing and therefore we love hiring new talent which will bring us to the next level. Who knows, if your skills and working experience fit BaseNet, we might have a job for you! 


About us
BaseNet has been the market leader in the Netherlands as a software supplier for law firms for years and is now conquering Belgium with a Belgian team. With our web-based cloud system, we provide administrative relief in file management. In addition, we are constantly working on new developments and integrations, so that our customers can work as efficiently as possible and save time. Since 2014, more and more Belgian lawyers have also started using our system. In addition to Mechelen, we also have offices in England, Spain and the Netherlands. In the coming years we also want to expand to other countries. So we have great growth targets, which means there is plenty of room for your own development!

We work together every day to provide our customers with the best product and service. If you ask around what everyone likes most about BaseNet, the vast majority say 'the atmosphere & the people'. Delivering great results in an informal environment. We have described the ideal way of working together to continue to achieve these goals in our core values. This is what BaseNet's culture stands for. 
  • One team, one mission 
  • At our clients' service and beyond 
  • We're unstoppable: we innovate and grow      
  • We work with a purpose    
  • Be like Spiderman: with great power comes great responsibility
Last but not least
In addition to a good salary and various fringe benefits, our fine office is located in the tallest building on the industrial estate in Mechelen-Noord with a phenomenal view. When the weather is nice, we can enjoy the green surroundings around the site. On special occasions we always reserve our lunch at very cozy culinary places, such as in Brouwerij het Anker, a nice restaurant in the center or in the Passade. We also go to the office in Amsterdam from time to time, for example for the annual staff party. We would be happy to tell you more in a conversation!
Your application @ BaseNet
Happy to see you're applying at BaseNet! Will you fill out the details below? If you have difficulties with uploading your data, please send them to vacature@basenet.nl.
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.