Talent Pool

Permanent employee, Full-time · Amsterdam

Read job description in:
De rol in vogelvlucht
Lijkt het jou leuk om bij BaseNet te werken maar staat de juiste vacature er op dit moment niet bij? Dan kan je altijd onderdeel worden van onze Talent Pool. BaseNet is aan het groeien en daarom zijn we altijd op zoek naar nieuw talent. Wie weet hebben we een job voor je, als je skills en werkervaring bij BaseNet passen!
Over ons
BaseNet is al jaren marktleider op het gebied van software voor de advocatuur. We bieden een totaaloplossing die alle benodigde functionaliteiten voor advocatenkantoren bevat. Binnen de advocatuur is BaseNet marktleider op het gebied van online automatisering. Behalve Amsterdam hebben wij nog kantoren in Engeland, Spanje en België. In de komende jaren willen we ook uitbreiden naar andere landen. We hebben dus mooie groeidoelstellingen, waardoor er volop ruimte is voor je eigen ontwikkeling!

We werken elke dag met elkaar samen om onze klanten van het beste product en de beste service te kunnen voorzien. Als je op kantoor rondvraagt wat ze het leukste aan BaseNet vinden, zegt het overgrote deel ‘de sfeer & de mensen’. Mooie resultaten leveren in een informele omgeving dus. De ideale manier van samenwerken om deze doelen te kunnen blijven behalen, hebben we omschreven in onze core values. Dit is waar de cultuur van BaseNet voor staat.
  • One team, one mission
  • At our clients’ service and beyond 
  • We’re unstoppable: we innovate and grow    
  • We work with a purpose  
  • Be like Spiderman: with great power comes great responsibility
Last but not least
Naast een goed salaris en verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, bieden we een verzorgde lunch, kun je ontspannen met een potje Fifa of tafelvoetbal in de activiteitenruimte en hebben we elke vrijdag snackdag. Ons kantoor zit in Amsterdam Oud-West, dichtbij het Vondelpark en leuke straten met winkels en horeca. Als je van sporten houdt, kan je iedere week meedoen aan Basegym – een bootcamp verzorgd door Vondelgym. En elke maand hebben we een vrijmibo in het WG-Café, die al sinds het begin onze stamkroeg is. We vertellen je graag meer in een gesprek!
The role in short
Are you interested in working for BaseNet but you cannot find the right vacancy? You can always apply for the Talent Pool. BaseNet is in the phase of growing and therefore we love hiring new talent which will bring us to the next level. Who knows, if your skills and working experience fit BaseNet, we might have a job for you!


About us
BaseNet has been the market leader in software for the legal profession for many years. We offer a total solution that contains all the necessary functionalities for law firms. Within the legal profession, BaseNet is the market leader in online automation. In addition to Amsterdam, we also have offices in England, Spain and Belgium. In the coming years we also want to expand to other countries. So we have great growth targets, which leaves plenty of room for your own development! 

We work together every day to provide our customers with the best product and the best service. If you ask around the office what they like best about BaseNet, the vast majority say 'the atmosphere & the people'. Delivering great results in an informal environment. We have described the ideal way of working together to continue to achieve these goals in our core values. This is what BaseNet's culture stands for.
  • One team, one mission
  • At our clients' service and beyond
  • We're unstoppable: we innovate and grow    
  • We work with a purpose  
  • Be like Spiderman: with great power comes great responsibility
Last but not least
In addition to a good salary and various benefits, we offer lunch, you can relax with a game of Fifa or table football in the activity room and every Friday is snackday. Our office is located in Amsterdam Oud-West, close to the Vondelpark and nice streets with shops and restaurants. If you like sports, you can participate to Basegym every week – a bootcamp provided by Vondelgym. And every month we have drinks in the WG-Café, which has been our favorite pub since the beginning. We would be happy to tell you more in a conversation!
Your application @ BaseNet
Happy to see you're applying at BaseNet! Will you fill out the details below? If you have difficulties with uploading your data, please send them to vacature@basenet.nl.
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.